El públic també participa en Festivatre!!

Estem convençuts que l’art no és exclusiu d’una elit ni d’uns superdotats, sinó que aquesta és una capacitat, una eina, de l’ésser humà: expressar-se, emocionar, resoldre…  És per això que en Festivatre 2019 tindrem algunes instal·lacions perquè el públic interactue, xicotets racons on pugueu expressar el que us vinga en gana o necessitat. Dos exemples d’això seran La Cabina  i Metroninstagram!

Totes dues activitats estan programades per al dissabte 12 d’octubre al migdia, en la Plaça de l’Ajuntament / Pòrxens

En la cabina alguns dels nostres actors passejaran les seues idees, de què seran capaces dins d’una cabina? i tu? Amb què ens sorprendràs? Una cançó, un monòleg o diàleg telefònic? Un streeptease? L’art té sobre totes les coses el do de la llibertat i la cabina serà una bona oportunitat perquè el nostre públic demostre els seus talents innats.

Amb Metronio portarem el teatre i la fotografia (tenim una cita a les 11 en Porxens) fins a la xarxa més de moda: Instagram. Ens fotografiarem dins del marc teatral de Metronio. Qui serà més  expresiv@? Pot ser que Metronio  regale un metre a qui més s’enrotlle!! O que l’organització decidisca que una de les fotos que vosaltres pujareu a Instagram mola tant com perquè siga el cartell de l’edició de 2020.

El teatre és abans de res experimentació, tal com ho és la vida.

Us esperem plens de curiositat en la primera edició del  Festivatre,

Llarga vida al teatre!!Llarga vida a l’art!!

¡¡El público también participa en Festivatre!!

Estamos convencidos de que el arte no es exclusivo de una élite ni de unos superdotados, sino que esta es una capacidad, una herramienta, del ser humano: expresarse, emocionar, resolver…  Es por ello que en Festivatre 2019 tendremos algunas instalaciones para que el público interactúe, pequeños rincones donde podáis expresar lo que os venga en gana o necesidad. Dos ejemplos de ello serán La Cabina  y Metroninstagram!

Ambas actividades están programadas para el sábado 12 de octubre al mediodía, en la Plaza del Ayuntamiento / Porxens

En la cabina algunos de nuestros actores pasearán sus ideas, ¿de qué serán capaces dentro de una cabina? ¿y tú? ¿Con qué nos sorprenderas? ¿Una canción, un monólogo o diálogo telefónico? ¿Un streeptease? El arte tiene sobre todas las cosas el don de la libertad y la cabina será una buena oportunidad para que nuestro público demuestre sus talentos innatos.

Con Metronio vamos a llevar el teatro y la fotografía (tenemos una cita a las 11 en Porxens) hasta la red más de moda: Instagram. Vamos a fotografiarnos dentro del marco teatral de Metronio. ¿Quién será más expresiv@? ¡¡Puede que metronio  regale un metro a quien más se enrolle!! O que la organización decida que una de las fotos que vosotros subiréis a Instagram mola tanto como para que sea el cartel de la edición de 2020.

El teatro es ante todo experimentación, tal como lo es la vida.

Os esperamos llenos de curiosidad en la primera edición del Festivatre,

¡¡Larga vida al teatro!!¡¡Larga vida al arte!!