Inscripcions

Oct 12, 2019 | Pedreguer - La Marina Alta - Alacant

 

FESTIVATRE 2019 

L’edició de 2019 està tancada però ja pots inscriure’t en la del 2020

La inscripción está cerrada. Pero ya puedes inscribirte para la edición de 2020

 

FESTIVATRE 2020

Festival de Teatre de carrer a Pedreguer (Marina Alta-Alacant)

 

Indicant:

– Nom artístic

– Tipus d’obra

– Títol

– Nombre de Components

– Adjuntar fotografia, si és possible

– Xicoteta biografia del grup

– Telf. i e-mail contacte

– Necessitats:…

 

2- El  FESTIVATRE es celebrarà el 2020

 

3- El Festival correrà amb les despeses de remuneració, transport i allotjament dels artistes triats. Proveirà de les infraestructures necessàries per a la realització dels espectacles.

 

Açò és TEATRE DE CARRER

 

 

 

FESTIVATRE 2020

I Festival de Teatro de calle en Pedreguer (Marina Alta-Alacant)

 

1- Inscripciones por correo electrónico en: programacion@festivatre.com

 

Indicando:

  • Nombre artístico
  • Tipo de obra
  • Título
  • Número de Componentes
  • Adjuntar fotografía, si es posible
  • Pequeña biografía del grupo
  • y e-mail contacto
  • Necesidades:…

 

2- Festivatre se celebrará en 2020

3- El Festival correrá con los gastos de remuneración, transporte y alojamiento de los artistas seleccionados. Proveerá de las infraestructuras necesarias para la realización de los espectáculos.

 

 

 

Esto es TEATRO DE CALLE

 

ProgramacióContacte