Inscripcions

FESTIVATRE – I Festival de Teatre de carrer a Pedreguer (Marina Alta-Alacant)

 

 

 

 

Indicant:

– Nom artístic

– Tipus d’obra

– Títol

– Nombre de Components

– Adjuntar fotografia, si és possible

– Xicoteta biografia del grup

– Telf. i e-mail contacte

– Necessitats:…

 

2- El  FESTIVATRE es celebrarà els dies 29 i 30 de setembre

 

3- El Festival correrà amb les despeses de manutenció, transport i allotjament dels artistes triats. Proveirà de les infraestructures necessàries per a la realització dels espectacles.

 

4- La remuneració dels artistes serà a càrrec del públic: gorra, aportació conscient, tiquet d’entrada, etc.

Si bé l’organització decidirà i notificarà en el seu moment, nomenar un jurat que premie indiscriminadament.

 

Açò és TEATRE DE CARRER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVATRE – I Festival de Teatro de calle en Pedreguer (Marina Alta-Alicante)

 

1- Inscripciones por correo electrónico en: programacion@festivatre.com

 

Indicando:

  • Nombre artístico
  • Tipo de obra
  • Título
  • Número de Componentes
  • Adjuntar fotografía, si es posible
  • Pequeña biografía del grupo
  • y e-mail contacto
  • Necesidades:…

 

2- Celebración FESTIVATRE, los días 29 y 30 de septiembre

 

3- El Festival correrá con los gastos de manutención, transporte y alojamiento de los artistas seleccionados. Proveerá de las infraestructuras necesarias para la realización de los espectáculos.

 

4- La remuneración de los artistas correrá a cargo del público: gorra, aportación consciente, ticket de entrada, etc.

Si bien la organización decidirá y notificará en su momento, nombrar un jurado que premie indiscriminadamente.

 

Esto es TEATRO DE CALLE