Programació

El  FESTIVATRE es celebrarà els dies 27,28 i 29  de setembre

programació:

27 de setembre

En procés de càsting

28  de setembre

En procés de càsting

29  de setembre

En procés de càsting